Electricians

Trydanwyr Eryri Electrical
Address: 7 Min y Grug
Penrhosgarnedd
Bangor
Ll57 2QB
Business Genre:
Long Business Description:

Fully certified/ insured electrical company / installer in North Wales offering all aspects of electrical work both domestic and commercial.

Cwmni/Gosodwr Trydan trwyddedig/wedi yswirio yn llawn sy’n gwasanaethu pob rhan o Ogledd Cymru ac yn cynnig pob agwedd o waith trydanol ar gyfer y cartref a masnach/ busnesau

Business Phone Number: 07926148274